โฆษณาข้างรถสองแถว จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ

ค่าบริการ

รถสองแถว 1 คัน  ระยะเวลาเช่า 1 เดือน

ราคา 1,500 บาท

 

ผลิตป้ายรถทั้ง 2 ข้าง

ราคา 660 บาท พร้อมติดตั้ง

 

รายละเอียดงาน

ป้ายขนาด 0.3 X 2 เมตร

ราคานี้ รวมค่าขออนุญาต

ขนส่งทางบก   พร้อมสรุปงาน

และถ่ายภาพอย่างละเอียด

 

เส้นทางรถวิ่ง

- รถสองแถว 4 ล้อแดง วิ่งรอบเขตตัวเมืองเชียงใหม่

- รถสองแถว สาย อ.สันป่าตอง

- รถสองแถว สาย อ.แม่แตง

- รถสองแถว สาย อ.ดอยสะเก็ด

- รถสองแถว สาย อ.สารภี

ภาพงานโฆษณา ข้างรถสองแถว เชียงใหม่

081-885-0384 (คุณเก่ง)

 

Email : bossmkt1@gmail.com

 

© Copyright 2014  รถแห่เชียงใหม่.com

All content on MuseResources.com is subject to the License Agreement

Redistribution of content on this site is strictly prohibited